Warning: Use of undefined constant p - assumed 'p' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sites/rozcestniky.cz/http/inc_exec.php on line 3

Warning: Use of undefined constant user - assumed 'user' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/sites/rozcestniky.cz/http/index.php on line 20

Notice: Undefined index: user in /var/www/sites/rozcestniky.cz/http/index.php on line 20
Rozcestníky - turistické a cyklo rozcestníky

Nápověda

Nehledejte žádnou složitost. Pro vkládání a úpravy informací se jednoduše přihlašte. Pro vkládání místa s rozcestníkem můžete použít přímo aplikaci pro snadné nafocení mobilem a odeslání obrázku na server (to ukládá uned GPS polohu, nadmořskou výšku, den a čas návštěvy).
Pro vkládání platí jednoduchá pravidla. Pro uveřejnění rozcestníku je nutné jeho správné lokalizování v krajině pomocí GPS. Pokud Váš foťák nevkládá GPS přímo do obrázku můžete to provést dodatečně ručně. Obrázky jsou na server ukládány ve nezmešené podobě a dynamicky se upravují pro zobrazení ve stránce.

Druhy základních turistických značek

(Neuvádíme šipky, turistické tabulky, turistické směrovky.)

Turistické cesty, pásová značka
Odbočka k zajímavému místu
Naučná stezka
Místní značka
Odbočka k hradu nebo jiné zřícenině
Začátek/konec značení
Odbočka ke studánce
Odbočka k vrcholu, vyhlídce

Trocha obecných informací o rozcestnících

(zdroj WIKIPEDIA)
  • 27 October 2014 / Author Radek Linner
    Na rozcestích značených cest a významných místech trasy, tzv. turistických informačních místech (dříve se jim ve značkařském odborném vyjadřování říkalo textační místa), se umisťují směrovníky (rozcestníky) s tabulkami místního názvu a směrovými tabulkami. Nemají být od sebe vzdálenější než 4 kilometry.
  • Turistická tabulka místní orientace - název místa (330 x 140 mm). Někdy obsahuje podrobnější informaci o místě či objektu, případně o nadmořské výšce.
  • Turistická směrovka - směrová tabulka (400 x 140 mm včetně hrotu). První řádek označuje nejbližší další místo se směrovkami, které by nemělo být dále než 4 km.
  • Druhý řádek by měl obsahovat další významné místo ve vzdálenosti 8 - 12 km a třetí řádek konec značené cesty nebo významné místo vzdálené nejvýše cca 25 km. Tyto zásady jsou jen přibližným vodítkem. Směrovky s bezbarvým hrotem mohou upozorňovat na významné objekty nebo cesty mimo značenou trasu nebo od dopravního uzlu k východišti značených tras. Vzdálenosti se v Česku udávají v kilometrech, na Slovensku tradičně v hodinách a čtvrthodinách.
  • Zhruba od roku 2004 se na směrovníky KČT umisťuje i tabulka hlavního sponzora značení, podniku Lesy České republiky.
  • Na tabulkách se obvykle vpravo dole uvádí evidenční číslo značené cesty a za lomítkem kilometrická poloha směrovníku na trase a rozlišení směrovky písmenem (zpravidla písmeno „a“ směrem k počátku trasy a „b“ ke konci). U novějších tabulek se místo čísla trasy a kilometrické polohy uvádí zkratka oblasti (zhruba odpovídající okresu) a identifikační číslo místa. Vlevo dole se uvádí rok výroby tabulky.
  • Původně směrovky nebyly unifikované. Koncem 30. let 20. století byla navržena dřevěná tabulka společná pro oba směry chůze, se dvěma šipkami. Používaly se také nákladné litinové tabulky s reliéfním písmem. Po druhé světové válce se vyráběly jednosměrné dřevěné tabulky s údaji v kilometrech, ve strmých úsecích v hodinách. Zpočátku byl text prováděn nepříliš kvalitními barvami, v letech 1950–1952 se do dřeva vypaloval. Koncem 50. let byly zavedeny kovové tabulky již podobné dnešním, v 80. letech polyuretanové. Sloupky rozcestníků (směrovníků) byly v 50. letech dřevěné, od 60. let se používaly trubkové s kovovou stříškou.